yerel

Semâ nedir biliyor musun? Belî (evet) sesini işitmek, kendini unutup Allah’a kavuşmaktır. Semâ nedir biliyor musun? Dostun hâlini görüp bilmek ve lâhut perdelerinden Allah’ın sırlarını işitmektir. Semâ nedir biliyor musun? Varlıktan habersiz olmak ve mutlak fânîlik içinde bekâ zevkini tatmaktır. …

Devamı

Özgeçmiş

Mustafa Holat, 1 Ocak 1946 tarihinde Konya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Konya’da tamamladı. Babası Hüseyin Holat’ın, son Mesnevîhan Sıtkı Dede’nin talebesi olması sebebiyle evde ve çevresinde Mevlevî âdabı etkisinde büyüdü. 1946 yılında Konya’da başlayan Hz. Mevlâna’yı anma programları, ilk …

Devamı