Söyleşi – Aşka Dönenler

Selçuk Üniversitesi öğrencileri için bilgilendirme söyleşileri “Aşka Dönenler” Konya’nın Dünyaya Açılan Yüzü: Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu; Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Anfisi ile Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda yapıldı.

Pazartesi günü Fen Edebiyat Fakültesi Anfisinde, Salı günü de Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda yapılan söyleşiye, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Sanat Yönetmeni Yusuf KAYYA, Topluluk Müdürü Ömer Faruk BELVİRANLI, Postnişinler Mustafa HOLAT, Fahri ÖZÇAKIL, Semazenbaşı Mehmet Emin HOLAT ile Orhan TEKELİOĞLU konuşmacı olarak katıldı.

Söyleşiyi Topluluk Müdürü Ömer Faruk BELVİRANLI yönetti. BELVİRANLI, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu’nun kuruluşu ve işleyişiyle ilgili bilgiler verdi. Sanat Yönetmeni Yusuf KAYYA da Topluluğun sanat faaliyetlerini anlattı. Mustafa HOLAT, 51 yıllık hizmet dönemindeki anektotlarını aktardı. Fahri ÖZÇAKIL ise Sema ve Mevlevilikle ilgili bilgiler verdi. Mehmet Emin HOLAT da sema eğitimini anlattı. Sema eğitimi anlatılırken Orhan TEKELİOĞLU semazen kıyafetiyle anlatımı uygulamalı olarak gösterdi.

Daha sonra soru cevap bölümüne geçildi. İzleyicilerden gelen sorular cevaplandı. Proğram bitiminde de söyleşiye katılan Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu üyelerine “Katılım Belgesi” takdim edildi.