Zikir Meclisi – Albüm

Konya Selçuklu Belediyesi Kültür Hizmeti olarak yayınlanan ve Türk Tasavvuf Mûsikisi’ne büyük bir hizmet olacak olan Ömer Faruk Belviranlı’nın seslendirdiği 3 CD’lik “Zikir Meclisi” albümü Haziran 2018 tarihinde yayınlandı. 1. CD Zikirli Dergah İlahileri, 2. CD Hicaz Mevlevî Ayini Şerifi, 3. CD Bektaşî Nefeslerinden oluşuyor.       Albümdeki Parçalar –

CD 1 Zikirli Dergah İlahileri

1. Uşşak Salât-ı Kemaliye 2. Uşşak Tevhîd 3. Uşşak Tevhîd “Aşkın ile Âşıklar” Güfte: Yunus Emre 4. Uşşak İlâhi” Ey Hudâdan Lutf-u İhsan İsteyen Güfte: Nefeszâde Abdurrahman Ef. Beste: Zekâi Dede 5. Uşşak İlâhi “Şem’a Yanan Pervaneler” Güfte: Harpûtî Kaynak: Abdulkâdir Şaşmaz 6. Uşşak Selamlaşma Kaynak: Abdulkâdir Şaşmaz 7. Hüseyni İlâhi “Cihan İçre Şâh Eder” Güfte: Nûrî Kaynak: Abdulkâdir Şaşmaz 8. Hüseyni İlâhi “Ey Cümle Halkın Maksûdu” Güfte: Ummi Sinan Kaynak: Abdulkâdir Şaşmaz 9. Hüseyni İlâhi “İsmi Sübhân Virdin mi Var” Güfte: Yunus Emre Salâ: Ömer Faruk Belviranlı 10. Hüseyni İlâhi Tevhîd Etsin Dilimiz” Güfte: Fahrettin Efendi Beste: Sefer Efendi 11. Hicaz Durak “Senin Âşıkların Kılmaz Nazar” Güfte: Yunus Emre Beste: Hacı Arif Bey Solist: Ömer Faruk Belviranlı 12. Hicaz İlâhi “Dağlar ile Taşlar ile” Güfte: Yunus Emre 13. Hicaz İlâhi” Ey Hâliku Ey Lâyezâl” Güfte: Sultan II. Mustafa Beste: Sebilci Hüseyin Efendi 14. Hicaz İlâhi “Nûrî Cemâli Hakkın Visali” Güfte: Sıtkı Baba 15. Hicaz dâhi “Mestü Hayranım” Güfte: Kuddûsi Hz. 16. Hicaz İlâhi “Rûy-i Siyahım” Güfte-Beste: Şeyh Muhtar Efendi Kaside: Ömer Faruk Belviranlı 17. Hicaz İlâhi “Yâ Vâsial Mağfiret” Güfte: İbrahim Hakkı Erzurûmî Beste: Zekâi Dede

CD 2 MEVLEVİ ÂYÎN-Î

1. Hicaz Mevlevî Âyîn-i Şerîf-i Güfte: Hz. Mevlânâ Beste: Nâyî Osman Dede Kur’an-ı Kerim: Ömer Faruk Belviranlı

CD 3 BEKTÂŞÎ NEFESLERİ

1. Hüseyni Nefes “İptidadan Yol Sorarsan” Güfte: Hatayî 2. Eve Hûzî Nefes “Güzel Âşık” Güfte: Pir Sultan Abdal Solist: Ömer Faruk Belviranlı3. Eve Hûzî Nefes “Sabahın Seherinde” Güfte: Pir Sultan Abdal 4. Hüseyni Nefes “Kurbanlar Tığlanıp Gülbank Çekildi” Güfte: Şâhî Solist: Ufuk Yüruç 5. Hüseyni Nefes” Meded Senden” Güfte: Derviş Tevfik Solist: Ömer Faruk Belviranlı 6. Hüseyni Nefes “Göster Cemâlin Şem’i ni” Güfte: Şemsi Sivâsî 7. Hüseyni Nefes “Vücûdum Şehrini Seyrân Eyledim” Güfte: Hatayî Solist: Ufuk Yüruç 8. Hüzzâm Mersiye Solist: Ömer Faruk Belviranlı 9. Hüzzâm Nefes “Kurretül Ayn-i Habîbi Kibriyâsın Yâ Hüseyn” Güfte: Kâhyazâde Arif Beste: Hacı Arif Bey Solist: Ufuk Yürüç 10. Hüzzâm Nefes “Bir Acayip Hâldir Sırrı Hakikât” Güfte: Yesâri Baba 11. Neveser Nefes “Âlem Yüzüne Saldı Ziya” Güfte: Seyyid Nesîmî Beste: Hüseyin Baba Solist: Ömer Faruk Belviranlı 12. Nihavend Nefes “Haktır Allâhım” Güfte: Münir Baba 13. Rast Nefes “Zincir Kâr Eylemez” Güfte: Mirâtî 14. Hüseyni Nefes” İksîr-i Âzamdır Nutki Ehlullâh” Güfte: Emrah 15. Hüseyni Nefes “Şükür Bizi Bu Meydâna Getirenin Demine Hû” Güfte:Pir Sultan Abdal Solist: Ufuk Yürüç 16. Saba Nefes “Aynayı Tuttum Yüzüme” Güfte: Hilmi Dede 17. Çargâh Nefes “Hû Erenler Bir Müşkülüm Var Benim” Güfte: Pir Sultan Abdal Beste: Ufuk Yürûç 18. Uşşak Nefes “Lokman Hekim Merhem Çalsa Yâreme” Güfte: Kul Himmet

PROJE:

Ömer Faruk BELVİRANLI

Sanat-Müzik Yönetmeni:

Ufuk YÜRÜÇ SOLİST: Ömer Faruk BELVİRANLI SOLİST: Ufuk YÜRÜÇ

KORO:

Ömer Faruk BELVİRANLI Ufuk YÜRÜÇ Hüseyin Kubilay ÖZTUĞ Mehmet Emin KABAKÇI Ney: Ahmed Safa MIZRAK Kanun: Hakan KILINÇARSLAN Ud: Mehmet UÇAK Çello: Tikel Akın ÖZKÖK Ritim: Suat ORHAN Zâkirler: Özhan GÜLTEPE – Hakan GÜLTEPE Tonmaister – Mix-Mastering : Süleyman ERÇAL Albüm Grafik Tasarım: Yasin BÜYÜKTAŞKAPULU