Monthly Archives: Mart 2010

İletişim

  İsim (gerekli)

  E-posta (gerekli)

  Konu

  İleti

  Özgeçmiş

  Mustafa Holat, 1 Ocak 1946 tarihinde Konya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Konya’da tamamladı.

  Babası Hüseyin Holat’ın, son Mesnevîhan Sıtkı Dede’nin talebesi olması sebebiyle evde ve çevresinde Mevlevî âdabı etkisinde büyüdü.

  1946 yılında Konya’da başlayan Hz. Mevlâna’yı anma programları, ilk zamanlar anma konuşmaları şiir okumaları ve musîki icrâsı gibi etkinlikler çerçevesinde yapılıyordu. 1958 yılına kadar bu törenlerde Mevlevî Semâ Âyinleri düzenlenmedi. Bu yıldan itibaren programlar İstanbul, Afyon ve Sivas gibi illerden gelen Mutriban ve Semâzen’lerin de katılımıyla Mevlevî Semâ Âyinleri eşliğinde yapılmaya başlandı.

  1959 yılında gerçekleştirilen bu programlardan, Konya İl Kitaplığı’ndaki programı izleyen 13 yaşındaki Mustafa Holat babasına “Bende Semâ edeceğim!” diye ısrarda bulunur. Bu istek ve şevk üzerine Hüseyin Holat oğlunu, tekkeler kapatılmadan önce Dergâh âdabını gören kimselerden olan Ali Karadağ’a götürür, o da üç gence Semâ öğretmeye başlar.

  Mustafa Holat, Celâleddin Loras ve Ethem Karadağ, tekke ve zâviyelerin kapatılmasından sonra Konya’da ilk Semâ öğrenen kişiler olmuştur. Mevlevî usûl ve âdabınca Semâ tâlim eden Holat, babasının götürdüğü ev sohbetleri ve zikirlerde Semâ ederdi.

  1961 yılından itibaren Hz. Mevlâna’yı anma törenleri, uzun bir süre Konya Turizm Derneği’nce organize edildi. Aynı yıl Mustafa Holat da ilk defâ, Konya’lı 8 Semâzen’den biri olarak anma törenlerine katıldı.

  1970 yılında Konya Şeker Fabrikası’nda çalışmaya başladı. Bu zaman aralığında tekke görmüş pek çok değerli kişi ile aynı yerde Semâ ve sohbet etme imkânı buldu. Selman Tüzün, Abdülbâki Gölpınarlı, Midhat Bahâri Beytur, Saadettin Heper, Refî Cevat Ulunay, Ahmet Bîcan Kasapoğlu, Halil Can; görüştüğü ve feyz aldığı kişilerden bazılarıdır.

  Mustafa Holat 1977 yılında, geleneksel olarak düzenlenen, Hz.Mevlâna’yı anma törenlerinde Semâzenbaşı olarak görev almaya başladı. Bu görev dâhilinde, Semâzen yetiştirilmesinden sorumlu olarak onlarca Semâzen yetiştirdi.

  1987 yılında, Konya Turizm Derneği’nden ve Konya Şeker Fabrikası’ndan ayrılmasını müteâkiben Konya Belediyesi’nin Semâ Topluluğunu kurarak, burada 1991 yılına kadar hem belediye işçisi olarak çalıştı, hem de Semâ törenlerinde görev aldı.

  1991 yılında Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu’nun kurulması ile bu toplulukta Postnişin olarak görev almaya başlayan Holat, 2012 yılı başında 65 yaşında topluluktan emekli olmuştur.

  2017 yılından beri de İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi’nde hizmetlerini sürdürmektedir. (www.irfanmedeniyeti.org)

  Mustafa Holat, uzun yıllar yurtiçi ve yurtdışında Hz. Mevlâna’yı anma ve Semâ etkinliklerinde Semâzen, Semâzenbaşı ve Postnişin olarak görev yaptı. Büyüklerinden gördüklerini, duyduklarını yetiştirdiği talebelerine aktardı. Bu zamanda, Semâ’ın yozlaşmasına fırsat vermeden, Mevlevî âdâb ve erkânına uygun şekilde yapılmasında ve korunmasında çok büyük katkıları olan Holat; Hz. Mevlâna’nın yolunda 50 yılı aşan süredir, aynı hizmet aşkı ile hizmet etmektedir.

   

  Resume

  Mustafa Holat was born on January 1, 1946 in Konya. He completed his primary and secondary education in Konya.

  Since his father Hüseyin Holat was a disciple of the last Mesnevîhan, Sıtkı Dede; Holat grew up at home and their environment under the influence of Mevlevî manners.

  As of 1946, the ‘Programs for the Commemoration of H.H. Mevlâna’ were initially held within the framework of activities such as commemoration speeches, poem readings and music performance. ‘Mevlevî Semâ Ceremonies’ were not held in these programs until 1958. As of this year, the programs included  the ceremonies with the participation of Mutriban and Semâzen’s from cities such as İstanbul, Afyon and Sivas.

  13 year old Mustafa Holat, having attended one of these programs as an audience, held in Konya Province Library in 1959, insisted to his father, saying ‘‘I will also realize Semâ!’’. Upon this request and enthusiasm, Hüseyin Holat introduced his son to Ali Karadağ, one of the witnesses of the ethics and manners lived among the ‘Mevlevî Lodges’ before the termination of their service, who eventually started training three young men on realization of Semâ.

  Mustafa Holat, Celaleddin Loras and Ethem Karadağ were the first three to practice Semâ in Konya after the termination of the Mevlevî Lodges and Zawiyas. Holat, who was trained the realization of Semâ in Mevlevî style and manners, used to realize Semâ at home  gatherings consisting of communion and dhikr meetings, being invited by his father.

  The ‘Programs for the Commemoration of H.H. Mevlâna’ were organized by the Konya Tourism Association for a long period of time, starting in 1961. In the same year, Mustafa Holat, for the first time attended the commemoration ceremonies as one of the 8 Semâzen’s from Konya.

  He started to work in ‘Konya Sugar Plant’ in 1970. During this time period, he had the opportunity to be in touch with and realize Semâ in the presence of, many admirable individuals who had lived the period of ‘Mevlevî Lodges’ being in service. Selman Tüzün, Abdülbâki Gölpınarlı, Midhat Bahâri Beytur, Saadettin Heper, Refî Cevat Ulunay, Ahmet Bîcan Kasapoğlu, Halil Can are some of these individuals he met and was inspired by.

  In 1977 Mustafa Holat started to attend the traditionally held commemoration ceremonies as Semâzenbaşı. Being his responsibility, within this assignment he trained dozens of Semâzen’s.

  After resigning from the Konya Tourism Association and Konya Sugar Plant in 1987, he established the Semâ Group of Konya Municipality, where he was recruited as a municipal employee until 1991 and took part in the Semâ Ceremonies.

  With the establishment of the Konya Turkish Sufi Music Ensemble in 1991, Holat was assigned as Postnişin of the ensemble , and was retired at the age of 65, in 2012.

  Since 2017, he has been serving at the İrfan Civilization Research and Culture Center. (www.irfanmedeniyet.org)

  Mustafa Holat, served in the commemoration of H.H. Mevlâna and Semâ events as Semâzen, Semâzenbaşı and Postnişin, for many years, both home and abroad. He conveyed what he experienced from his elders to his students. Holat, who made great contributions in the present day for the preservation and realization of Semâ in accordance with the Mevlevî etiquette and manners, without allowing it to degenerate; has been serving on the path of Mevlâna for more than 50 years with the same love of service.

   

  Postnişin Mustafa Holat ile Ropörtaj…

  S. Kavak: Kendinizden bahseder misiniz? Mevlevilikle nasıl tanıştınız?

  M. Holat: Babama ‘terzi Tataroğlu’ derlerdi. Kapı Camisi’nin yanında iş yeri vardı. Son Mesnevihan Sıtkı Dede’nin mürididir kendisi. 1958 yılında kütüphanede, şimdiki tiyatro binasında Sema ayinleri yapılıyordu. Ben de bir gün kendi başıma bilet buldum, gittim. Çocuğum, 12-13 yaşındayım. Ayak ayak üstüne atmışım, ayini izliyorum. Yanımda oturan bir büyük beni uyardı. ‘ Bak oğlum, böyle şey olmaz. Burada ayin okunuyor. Şöyle tertipli edepli otur.’ dedi. O günden sonra o edebi, tertibi arar oldum. Nereden kazandım, Rasulullah’ın söylediği kelimeye geldim. Hadisi şerife geldim. ”Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim” Devamı