Eşrefoğlu Gülistanı 1

Eşrefoğlu Rûmî Hazretleri’nin Dîvânı’ndan bestelenmiş eserlerden oluşan albüm serîsinin 1. Albümü

.

.

1 – Ey Allahım Beni Senden Ayırma

2 – Aşkın Odu

3 – Bismillahım

4 – Aç Gözün

5 – Lâ ilâhe illallah

6 – Estağfirullah Tevbe

7 – Sultanı Gözlerim

8 – Vatan Arzuladım

9 – Yürek Yâresi