Eşrefoğlu Gülistanı 2

Eşrefoğlu Rûmî Hazretleri’nin Dîvânı’ndan bestelenmiş eserlerden oluşan albüm serîsinin 2. Albümü

.

1 – Düşeli bu aşkın eline

2 – Bir ben değil seni seven

3 – Muhammed cümlenin şâhı

4 – Tecelli şevk-i dîdârın

5 – Bî dil ü bî cân olmuşam

6 – Nideyim Sabredebilsem

7 – Dost Derdi

8 – Ne olayın derviş olsam