Eşrefoğlu Gülistanı 3

Eşrefoğlu Rûmî Hazretleri’nin Dîvânı’ndan bestelenmiş eserlerden oluşan albüm serîsinin 3. Albümü

.

1 – Bahr-i ummân kuşuyam

2 – Görelden yüzünü

3 – Gel gel berû dertli gönül

4 – Rebâb Taksimi

5 – Kim ki dost yolunda

6 – Bu gönlüm şehrini

7 – Ben dost hevâsına düşdüm

8 – Tanbur ve Ney Taksimi

9 – Nakkâşımız bizi ezel

10 – Bu dervîşlik yoluna

11 – Kim ki cân vermez bu yolda

12 – Kanun Taksimi

13 – Ezelden Aşk Oduna

14 – Ey Dost Senin Yoluna

15 – Bu Dünyâya Verme Gönül

16 – Ney Taksimi

17 – “Ey Hevâsına Tapan” Tanbur Taksimi ve Kaside: “Ey Gönül Var Kim”

18 – Arşdan Yüce Kurulmuş

19 – Devlet İstersen Devlet