Kuddusi Gülistanı 1 – Gülşen

Ahmed Kuddusi (k.s.) Hazretlerinin Divanından bestelenen ilahiler kasideler zikirler.

1. Gülşen 

1 – Besmele

2 – Salât ü Selâm

3 – Uşşak Selamlaşma

4 – Kasîde: “Girmişem ben bir yola”

5 – Aşr-ı Şerîf: “Âyetü’l Kürsî”

6 – Şu ben gümrâhı kapından

7 – Ey derde dermân isteyen!

8 – Gel sürelim dem, Hû diyelim Hû

9 – Tevhid erenlerin, yoludur

10 – Yârimi gördüm, maksûda erdim

11 – Kasîde: “Çün Muhammed”

12 – Zikr içinde pâdişah

13 – Hak âşıkı olanların

14 – Kuddûse âşık olmuşam

15 – Kasîde: “Şeribne’l hamra”

16 – Ey rahmeti bol pâdişâh

17 – Mest ü hayrânım

18 – Kasîde: “Eyledi mecnun beni”

19 – Âşk-ı yezdân

20 – Dağı bağıstan eder